НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

“Гермес центр” ХКомпани нь үйл ажиллагаандаа нийгмийн хариуцлагаа маш сайн ухамсарлан ажиллахыг зорьж байна. Үүнд: Бизнесийн үйл ажиллагаагаа шударгаар явуулж, харилцагч байгууллага, түрээслэгчид, ажилтан ажиллагсад, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг ижил түвшинд баримтлан ажиллах Монгол Улсын Компанийн хууль болон бусад холбогдох хууль дүрэм, журмыг чандлан сахих байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулж, өөрийн худалдааны төвийн эргэн тойронд ногоон байгууламжийг хүртээмжтэй бий болгон, хүрээлэн буй орчин болон нийгмийн сайн сайхан руу чиглэсэн үйл ажиллагааг байнга дэмжиж ажиллах хүний эрхийг дээдэлж хэрэглэгчид, түрээслэгчид, ажиллагсад болон хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хууль бус үйлдлээс хамгаалах хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдэд “Ая тухыг эрхэмлэгч” байгууллагын үйлчилгээг бий болгон хүртээх ажилтан, ажиллагсдын ая тухтай, аюулгүй, эрүүл саруул ажиллах орчинг бүрдүүлж ажиллах баялгийг бүтээгч ажилчин, ажиллагсдынхаа нийгмийн асуудалд анхаарч ажиллах

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГАА ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛУУД:
  • Баянгол дүүргээс зохион байгуулж байгаа олон нийтийг хамарсан цэвэрлэгээ үйлчилгээнд байнга ажиллагсдаа оролцуулж, нийтийн эзэмшлийн зам талбайг цэвэрлэж байдаг
  • Гермес худалдааны төвийнхөө хашаа дагуулсан эргэн тойрон дахь хэсэгт 800 гаруй улиас тарьж, Улаанбаатар хотынхоо ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмрээ орууллаа
  • Баянгол дүүргийн 4-р хорооны Засаг даргын захирамжийн дагуу Нарны зам дагуу 100 ширхэг шар хуайсыг компанийн хөрөнгөөр тарьж ургууллаа
  • Улаанбаатар хотынхоо утааг бууруулах ажлын хүрээнд компанийн буцалтгүй тусламжаар гэр хороололд амьдардаг 7 ажилтныхаа байшингийн шалны халаалтын системийг шинээр хийж өглөө