ТҮРЭЭСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ТҮРЭЭСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Гермес барилгын материалын худалдааны төв нь давхардсан тоогоор нийт 215 гаруй түрээслэгчид болох аж ахуйн нэгж байгууллага, хувь хүмүүстэй хамтран ажилладаг.

2020 онд мөрдөж ажиллах түрээсийн үнэ тариф :

  • А, Б корпусын павильоны үнэ - Павильон тус бүр тогтоосон үнэ тарифтай.
  • Б корпусын лангууны үнэ - 200'000₮
  • Гадна байрлах контейнэрийн талбайн үнэ - 150'000₮