АЖЛЫН БАЙР

АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет
Мэргэжлийн дипломны хуулбар
Цахим үнэмлэхний хуулбар
Цээж зураг 1%, /сүүлийн 6 сарын доторх/
Дамжаа, тусгай сургалтанд хамрагдсан сертификат
Шаардлагатай бол нэмэлт материал

Ажилд орохыг хүссэн хэн бүхэнд манай сонгон шалгаруулалт нээлттэй бөгөөд бид үнэнч шударга, нээлттэйгээр сонгон шалгаруулалт явуулдаг.