ХУВЬЦААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

КОМПАНИЙН ЖИЛИЙН ХУВЬЦААНЫ ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЗҮҮЛЭЛТ 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он
Дундаж үнэ 122.62 169.9 142.04 140 130
Арилжаалагдсан
тоо /ширхэг/
Нийт 1'635'531 307'722 321'442 502'516 459'809
Арилжааны
үнийн дүн /төг/
Нийт 204'309'256 41'067'904 48'033'016 74'781'937 57'092'938
Зах зээлийн
үнэлгээ /төг/
9,630,942,782 13,344,455,869 11,156,247,862 10,996,020,140 10,210,590,130
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

Гермес Центр ХК-ний арилжааны мэдээллийг та цаг алдалгүй харахыг хүсвэл ЭНД ДАРЖ харна уу.