Loading...

MedicalGuide Come to Expect the Best in Town.

Түрээсийн үйлчилгээ

Түрээсийн үйлчилгээ

ТҮРЭЭСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2018 онд “Гермес центр” ХК-ийн Улаанбаатар хот дахь худалдаа үйлчилгээний төв нь  нийт давхардсан тоогоор 210 гаруй түрээслэгчид болох харилцагч АА-н нэгж, хувь хүмүүстэй, хамтран ажиллаж байна.

2019 ОНД МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ТҮРЭЭСИЙН ҮНЭ:

  • А корпусын 1-р давхрын павильоны 1 м.кв-ийн үнэ 20 000 төгрөг 
  • А корпусын 2-р давхрын павильоны 1 м.кв-ийн үнэ 18 000 төгрөг
  • А корпусын 3-р давхрын павильоны 1 м.кв-ийн үнэ 18 000 төгрөг
  • Б корпусын 1-р давхрын павильоны 1 м.кв-ийн үнэ 20 000 төгрөг
  • Б корпусын С болон 2-р давхрын павильоны 1 м.кв-ийн үнэ 18 000 төгрөг
  • Б корпусын лангууны түрээсийн үнэ 150 000 төгрөг
  • Б корпусын гадна байрлах контейнэрийн түрээсийн үнэ 100 000 төгрөг