Loading...

MedicalGuide Come to Expect the Best in Town.

Blog Sidebar

Jun 03, 2014 / By Admin

Үйлчилгээний орчинг сайжруулав

 “Гермес центр” ХКомпани нь нийт харилцагч, үйлчлүүлэгчийн ая тухтай орчинг улам сайжруулах зорилгоор тогтмол сайжруулалт хийдэг бөгөөд энэ жил нийт талбайн урсгал засвар, хаягжилт, дугуйн зогсоолыг шинээр бий болгов.

read more